Studienamiddag "Gender & Pensioen"

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw op 8 maart hebben wij een studiemiddag "Gender & Pensioen" georganiseerd om op een interactieve manier meerdere analyses en studies voor te stellen.

Tijdens de studienamiddag worden de verschillen in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen toegelicht. Hoeveel lager is het gemiddelde pensioen van een vrouw in vergelijking met dat van een man? We hebben de pensioenkloof berekenen bij recent gepensioneerden in België voor zowel het wettelijk als het aanvullend pensioen en beide samen. Experten deelden hun mening over de pensioenkloof.

Dit event is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, Sigedis, het RSVZ en het Federaal Planbureau, met de steun van de Minister van Pensioenen, Karine Lalieux en de Minister van Middenstand en Zelfstandigen, David Clarinval en de FOD Sociale Zekerheid.

Bekijk de video's van deze studiedag op het Sigedis YouTube kanaalDe presentaties van de sprekers en de respondenten zijn toegevoegd aan het programma op deze pagina en alle studies kunnen worden teruggevonden in de sectie kerncijfers van onze website.

 

Op het programma

 

11u30 - 12u30

Onthaal & broodjeslunch

12u30 - 12u40

Inleiding

Opening van het evenement door Minister van Pensioenen, Karine Lalieux, Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ (videos).

12u40 - 13u30

Hoe groot is de pensioenkloof op basis van het wettelijk pensioen?

In het eerste deel focussen we op de gender pensioenkloof van het wettelijk pensioen. We kijken naar de verschillen in pensioenbedragen tussen mannen en vrouwen bij de recent gepensioneerden. We zoomen in op de pensioenkloof naar achtergrondkenmerken, zoals het pensioenstelsel, de leeftijd, de burgerlijke staat, het loon en de loopbaanduur. 

Sprekers:

  • Leen Temmerman - Adviseur financiële en statistische studies (SFPD)
  • Dries Van den Bosch - Attaché pensioenen (RSVZ)

Presentatie sprekers (slides)/ videos

Respondent:

  • Alain Jousten - Professor (ULiège)

Presentatie respondent (slides) / videos 

13u30 - 14u40

Krijgen mannen meer aanvullend pensioen dan vrouwen en hoe zit het met de pensioenkloof voor het totaal pensioen?

Niet iedereen die werkt, bouwt ook aanvullend pensioen op. In het tweede deel gaan we in op de deelname aan het aanvullend pensioen van vrouwen en mannen. Vallen vrouwen vaker uit de boot? En als er wél toegang is tot het aanvullend pensioen, zijn er dan genderverschillen in pensioenopbouw? We analyseren ook de pensioenkloof voor het totaal pensioen en nemen hiervoor het wettelijke én aanvullend pensioen samen onder de loep.

Sprekers:

  • Sofie Palmans - Business projectleider aanvullende pensioenen (Sigedis)  
  • Hanna Picard - Data scientist (Sigedis)

Presentatie Sofie Palmans / videos

Presentatie Hanna Picard / videos

Respondenten:

  • Alexia Autenne - Professor (UCL)
  • Bram De Rock - Professor (ULB / KU Leuven)

Presentatie Alexia Autenne (binnenkort beschikbaar in Nederlands) / videos

Presentatie Bram De Rock / videos

14u40 - 15u00

Koffiepauze

15u00 - 15u50

Hebben afgeleide pensioenrechten een impact op de gender pensioenkloof?

Afgeleide pensioenrechten vormen een belangrijk onderdeel van het pensioeninkomen van vrouwen. Het derde deel biedt een antwoord op de vraag in welke mate de overlevings- en echtscheidingspensioenen de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen.

Sprekers:

  • Joy Schols - Onderzoekster aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven)
  • Hans Peeters - Expert (Federaal Planbureau)

Presentatie sprekers (slides) / videos

Respondent

  • Hildegard Van Hove - Coördinator Genderstatistieken (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)

Presentatie Hildegard Van Hove / videos

15u50 - 16u00

Conclusie 

Afsluiting van het evenement door Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.

Deze studienamiddag is het vervolg op de studievoormiddag ‘Gender & Pensioen’ die plaats vond op 7 maart 2022. De studies die toen werden gepubliceerd, zijn opgenomen in editie 3/2021 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid. Voor twee studies werd ook een visuele samenvatting gemaakt. Deze samenvattingen vindt u hier.

Meer info

PensionStat.be reikt actuele statistieken aan die vlot toegankelijk zijn voor een breed publiek; van beleidsmakers en onderzoekers tot pensioenexperten en burgers. Zo draagt PensionStat.be bij tot een betere kennis over het Belgische pensioenlandschap. Het online platform is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ.

Hebt u nog vragen over het evenement?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op PensionStat@sigedis.fgov.be