Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Hoeveel bejaarden moeten beroep doen op de IGO-bijstand?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is geen pensioenstelsel maar een bijstandsregeling die niet behoort tot de sociale zekerheid. Het gaat om een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 

Naast een onderzoek naar alle bestaansmiddelen van de persoon en de gezinsleden, zijn er ook nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Meer informatie op de website van de  Federale pensioendienst

Er zijn geen bijdragen. De uitgaven zijn volledig ten laste van de Staatskas.

In 2020 bedroegen de totale uitgaven 660,3 miljoen euro ten gunste van 105.601 bejaarden. Hiervan wordt 31,20% uitbetaald aan een man en 68,80% wordt uitbetaald aan een vrouw. 

Bij 18.974 bejaarden waarvan 78,05% vrouwen gaat het niet om een aanvulling bij een pensioeninkomen.

Voor bijna 80.000 bejaarden betreft het  een aanvulling bovenop hun wettelijk rustpensioen.

 

Voor 40 mannen en 3.788 vrouwen gaat het om een aanvulling bovenop hun wettelijk overlevingspensioen.

 

Methodologie

Downloads

2020
PDF