Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Hoeveel bejaarden moeten beroep doen op de IGO-bijstand?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is geen pensioenstelsel maar een bijstandsregeling die niet tot de sociale zekerheid behoort. Het gaat om een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 

Naast een onderzoek naar alle bestaansmiddelen van de persoon en de gezinsleden, zijn er ook nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Meer informatie op de website van de  Federale pensioendienst

Er zijn geen bijdragen. De uitgaven zijn volledig ten laste van de Staatskas.

In 2021 bedroegen de totale uitgaven 698 miljoen euro ten gunste van 108 709 bejaarden. Hiervan wordt 31,78 % uitbetaald aan een man en 68,22 % aan een vrouw. 

 

Bij 20 512 bejaarden waarvan 78,26 % vrouwen gaat het niet om een aanvulling bij een pensioeninkomen.

Voor bijna 80 000 bejaarden betreft het  een aanvulling bovenop hun wettelijk rustpensioen.

Voor 63 mannen en 3 923 vrouwen gaat het om een aanvulling bovenop hun wettelijk overlevingspensioen.

Voor 512 mannen en 5 151 vrouwen komt de IGO bovenop hun wettelijk rust-en overlevingspensioen.

 

Methodologie

Downloads

2021
PDF