Over PensionStat.be

Ons online platform biedt betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België. PensionStat.be is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. We worden ondersteund door de FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.

PensionStat.be reikt actuele statistieken aan die vlot toegankelijk zijn voor een breed publiek; van beleidsmakers en onderzoekers tot pensioenexperten en burgers. Zo draagt PensionStat.be bij tot een betere kennis over het Belgische pensioenlandschap.

We gaan voor een laagdrempelig, neutraal en geloofwaardig platform. Daarom kiezen we voor een heldere vaste opbouw per kerncijfer met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk taalgebruik. Telkens ook met een verklarende begrippenlijst, transparante methodologie en een doorverwijzing naar de achterliggende opendata.

Onze statistieken zijn gebaseerd op kwaliteitsvolle populatiedata onder andere uit de databank over aanvullende pensioenen van Sigedis (db2p) en de gegevensbanken over wettelijke pensioenen van de Federale Pensioendienst en RSVZ.

Visie

De samenleving heeft een volledig en betrouwbaar beeld over de pensioenen in België. Ze kan daarvoor rekenen op de expertise, data en duiding van FPD, RSVZ en Sigedis.

Begeleidingscomité

Onze stuurgroep biedt de nodige wetenschappelijke omkadering en houdt toezicht op de kwaliteit en objectiviteit van de aangeboden statistieken. Onze partners spelen elk hun rol in het Belgische pensioenlandschap en zijn dus uitermate vertrouwd met de thematiek.

De volgende partners maken deel uit van de stuurgroep: FSMA,FOD Sociale zekerheid,Federaal planbureau,Sigedis,FPD en RSVZ.

Informatieveiligheid

We werken enkel met geaggregeerde, anonieme gegevens die geen privacygevoelige informatie bevatten. We gebruiken die gegevens enkel voor statistische doeleinden.

Meer weten over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie? Bezoek de data website van de overheid.