Voorwaarden voor hergebruik

Creative Commons-0 licentie

 

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op de website PensionStat.be vrij van rechten. Je kan ze onvoorwaardelijk hergebruiken voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. Sigedis vzw en de Federale Pensioendienst vragen wel om telkens de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.

  • Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto's, afbeeldingen, geluid, video's enz.), is steeds onderworpen aan voorafgaande goedkeuring, ook als dit in downloadbare vorm (vb. brochure) wordt aangeboden. 

  • Sigedis vzw en de Federale Pensioendienst stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbinden we ons ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen. Sigedis vzw en de Federale Pensioendienst kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, opgelopen door derden als gevolg van het hergebruik van de gegevens.

 

Meer informatie?

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op de data website van de federale overheid.

 

Contact

Ergens een fout gevonden? Contacteer ons: PensionStat@sigedis.fgov.be