Recent gepensioneerden

De kerncijfers 'Recent gepensioneerden' hebben betrekking op de populatie van recent rustgepensioneerden in 2021. Dit zijn mensen die in 2021 voor het eerst een rustpensioen ontvingen in alle stelsels waar ze rechten opbouwden en die dit niet combineerden met een afgeleid pensioenrecht (zoals bijvoorbeeld een overlevings- of echtscheidingspensioen). De geselecteerde populatie en gebruikte data worden verder beschreven in de methodologie. 

Onderstaande dashboards geven het profiel weer van de populatie recent rustgepensioneerden. We kijken naar het geslacht, het stelsel (werknemer-WN, zelfstandige-ZS, ambtenaar-AMB), de leeftijd, de burgerlijke staat van de recent gepensioneerden. 

Alle getoonde bedragen zijn bruto maandbedragen zoals effectief uitbetaald in januari 2022.   

Recent rustgepensioneerden

In 2021 ontvingen 113.121 mensen voor het eerst hun rustpensioen zonder dat ze dit combineerden met een overlevingspensioen en/of echtscheidingspensioen. Dat is 5% van alle gepensioneerden die in 2021 een wettelijk pensioen ontvingen. 

Vaststelling

Vrouwen combineren vaker dan mannen hun rustpensioen met een afgeleid pensioenrecht en zodoende werden hier bij de afbakening van de populatie aanzienlijk meer vrouwen uitgesloten dan mannen. Meer informatie over de man-vrouw verschillen bij de recent gepensioneerden kan je terugvinden op Gender&Pensioen

 

Gemiddelde van de recente rustpensioenen

Om te focussen op een bepaalde deelgroep volstaat het om op het bijhorende balkje te klikken. Door een tweede maal te klikken wordt opnieuw de globale situatie getoond. 

Enkele vaststellingen

  • De hoge gemiddelde bedragen die we zien bij weduwenaars/weduwes en personen die uit de echt gescheiden zijn, zijn het gevolg van de afbakening van de populatie. Veel verweduwde en echtgescheiden personen (vooral vrouwen) doen wel beroep op afgeleide rechten en werden niet in de populatie opgenomen.
  • Het hoge gemiddeld bedrag bij de leeftijdsgroep onder de 60 jaar, komt doordat die categorie bijna uitsluitend uit ambenaren bestaat.   

 

 

Pensioenverdeling van de recente rustpensioenen

Om een beter zicht te krijgen op de pensioenbedragen bekijken we de pensioenverdeling. De X-as deelt het pensioen op in klassen van 500 euro en de Y-as geeft het procentuele aantal gepensioneerden weer met een pensioen binnen die klasse. Je kan zelf het geslacht, de burgerlijke staat, het stelsel en de leeftijd selecteren waarvoor je de pensioenverdeling wilt zien. Default wordt de globale situatie getoond.     

Als er meerdere filters tegelijk geselecteerd worden kan het gebeuren dat het aantal gepensioneerden heel klein wordt. Het is dan niet meer mogelijk om algemene conclusies te trekken.  

 

Methodologie

Downloads

2022
XLSX