Aantal gepensioneerden

Hoeveel personen ontvangen een pensioeninkomen?

Aantal gepensioneerden

In 2021 ontvingen 2,5 miljoen personen een pensioeninkomen ten laste van de wettelijke pensioenstelsels.

Met 48,51 % is het aantal mannen ongeveer 3 % lager dan het aantal vrouwen. 

Een opdeling per pensioentype wijzigt de verhoudingen significant. Dat is volledig te wijten aan het aantal vrouwen dat een overlevingspensioen ontvangt, wat bij mannen eerder uitzonderlijk is.

Opgedeeld per pensioentype ontvingen 550 487 gepensioneerden een overlevingspensioen, en 2 311 979 gepensioneerden ontvingen een rustpensioen. Sommigen ontvingen een rust- en een overlevingspensioen. De genderverdeling is naar gelang het pensioentype ongelijk. Bij de overlevingspensioenen hebben de mannen in aantal slechts een aandeel van 5,59 %. Voor de vrouwen is dit 94,41 %.

Bij de rustpensioenen liggen de verhoudingen anders: de mannen vertegenwoordigen 52,07 % van het aantal rustpensioenen. Voor de vrouwen bedraagt dit aantal 47,93 %.

Enkele kenmerken

 

Methodologie

Downloads

2021
PDF