Aantal gepensioneerden

Hoeveel personen ontvangen een pensioeninkomen?

Aantal gepensioneerden

In 2020 ontvingen 2,5 miljoen personen een pensioeninkomen ten laste van de wettelijke pensioenstelsels.

Met 48,17% is het aantal mannen ongeveer 3% lager dan het aantal vrouwen. 

Een opdeling per pensioentype wijzigt de verhoudingen significant. Dat is volledig te wijten aan het aantal vrouwen dat een overlevingspensioen geniet hetgeen bij mannen eerder uitzonderlijk is.

Opgedeeld per pensioentype ontvingen 578.877 gepensioneerden een overlevingspensioen, en 2.379.359 gepensioneerden ontvingen een rustpensioen. Sommigen ontvingen een rust- en overlevingspensioen. De genderverdeling is naar gelang het pensioentype ongelijk. . Bij de overlevingspensioenen hebben de mannen in aantal slechts een aandeel van 5,56% . Voor de vrouwen is dit 94,44%.

Bij de rustpensioenen liggen de verhoudingen anders: de mannen vertegenwoordigen 51,80% van het aantal rustpensioenen. Voor de vrouwen bedraagt dit 48,20% .

 

Enkele kenmerken

Bij de FPD zijn bijna 2,6 miljoen personen geïndentificeerd. De volgende cijfers spreken voor zich. 

 

 

In een volgende versie van pensionstat.be zullen gegevens worden toegevoegd met betrekking tot:

  • Gezinspensioen
  • Gewaarborgd minimum
  • Instroom: aantal nieuwe gepensioneerden
  • Uitstroom: mortaliteit
  • Evolutietabellen

Methodologie

Downloads

2020
PDF