Bijgevoegde documenten studie harmonisatie sectorplannen

Op deze pagina kan u de documenten vinden die horen bij de studie over harmonisering van het statuut arbeider en bediende inzake aanvullende (sector)pensioenen. Hier kan u ook de interactieve versie van de grafiek over de harmonisatiekost uit dit rapport terugvinden. De uitleg bij deze documenten kan u hier nalezen of terugvinden op onze publicaties pagina.

Er zijn drie documenten die bij deze studie horen:

  1. Het overzichtsdashboard en de fiches per paritair comité: Harmonisatie - fiches per PC
  2. Een 'spiegelprint' specifiek voor paritair comité 200: Harmonisatie - spiegelfiche PC200
  3. Het Excel bestand met de details van de berekening van de harmonisatiekost: Harmonisatie - kostenberekening

Interactieve versie van de grafiek met de harmonisatiekost per paritair comité van tewerkstelling (deze grafiek kan je het best bekijken via een computer):