Pensioentypes

Welke pensioentypes zijn er? Wie heeft op welk type recht?

Pensioentypes

Er zijn 2 pensioentypes:

  • Rustpensioenen:

Deze pensioenen worden toegekend na de actieve loopbaan zodra een persoon de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden vervult of bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Het bedrag wordt berekend aan de hand van wettelijk vastgelegde parameters zoals loopbaanperioden, gelijkgestelde perioden en lonen. Eens het pensioen ingegaan is, kan het nog aangepast worden aan de prijsevolutie (automatische indexering) en welvaartsevolutie. Het rustpensioen kan aangevuld worden met vakantiegeld, ouderdomsrentes,  …  De regels van het gewaarborgd minimum zijn verschillend per stelsel. De betaling van de rustpensioenen is levenslang, maar kan onderworpen worden aan cumulatieregels. Meer informatie op de website van de Federale Pensioendienst

  • Overlevingspensioenen:

Deze pensioenen worden toegekend aan de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de huwelijkspartner in activiteit of als gepensioneerde. Het bedrag is gebaseerd op de loopbaan van de overledene. Eens het pensioen ingegaan is, kan het nog aangepast worden aan de prijsevolutie (automatische indexering) en welvaartsevolutie. Het overlevingspensioen kan aangevuld worden met vakantiegeld, weduwerentes, … De regels van het gewaarborgd minimum zijn verschillend per stelsel. De betaling ervan is levenslang, maar kan onderworpen worden aan cumulatieregels. Vóór de leeftijd van 50 jaar is er sprake van een tijdelijke overgangsuitkering. Meer informatie op de website van de Federale Pensioendienst

Cijfermateriaal

In het onderstaande dashboard kan je zien hoeveel er voor de verschillende pensioentypes wordt uitgekeerd. Als je je wilt focussen op een bepaald pensioenstelsel kan je in de filter het gewenste vakje aanklikken.  

 

Op onderstaand dashboard kan je zien hoe de bedragen evolueren in de tijd. Als je je wilt focussen op een bepaald pensioenstelsel kan je in de filter het gewenste vakje aanklikken.  

Naast de rust-en overlevingspensioenen betaalt de FPD ook nog andere pensioenrechten (zoals toelagen, renten, ...) uit. De reden waarom deze pensioenrechten niet geïntegreerd zijn in het rust- of overlevingspensioen, is een rechtstreeks gevolg van de complexe pensioenwetgeving met veel historische verschillen, dikwijls in afbouw. Deze pensioenrechten bepalen net als de bijstandsuitkeringen (zoals de IGO) dus wel mee de hoogte van het inkomen waarover de gepensioneerde beschikt. 

Methodologie

Downloads

2023
XLSX

2022
XLSX