Pensioenkloof totaal pensioen naar gemiddeld loon

Zijn de man-vrouwverschillen in de hoogte van het totaal pensioen deels het gevolg van verschillen in het gemiddelde loon dat werd verdiend doorheen de loopbaan?  

Binnenkort kan u hier het antwoord op deze vraag ontdekken. 

Meer in detail - pensioenkloof totaal pensioen naar achtergrondkenmerken

Totale pensioenkloof naar pensioenkenmerken

Totale pensioenkloof naar persoonskenmerken

Totale pensioenkloof naar loopbaankenmerken
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer